КОРЕНИТЕ НА ОРГАНИЧНИЯ РАСТЕЖ

29-06-2020

Има много пътища към растежа, а високопроизводителните изпълнители поемат повече от един, като подкрепят този подход със засилващите се възможности като разширена анализа и управление на дигиталното клиентско преживяване. 

За повечето компании растежът е като тоник. Той привлича повече таланти и създава стратегически възможности, като същевременно генерира финансови ресурси за финансирането на нови ходове – при условие, че растежът е печеливш. Също така е нещо по-рядко срещано през последното десетилетие, тъй като бавната макроикономическа среда и ускоряващите се технологични смущения усилиха натиска върху бизнеса. 

Какво трябва да мислят ръководителите относно растежа? 

Kabir Ahuja обяснява как да се разработи диверсифициран подход към органичния растеж. Дигиталните технологии и темпът на конкуренция също отварят нови пътища за органичен растеж за онези компании, които имат способността и сръчността да се възползват от тях. Днес най-бързо растящите производители, например, образуват цени в реално време; те създават значими и позитивни клиентски преживявания с дигитални взаимодействия и непрекъснато усъвършенстват продуктите с обратна връзка от клиентите. За да разберем връзката между подходите, възможностите и ефективността на органичния растеж в тази среда, наскоро проучихме приблизително 600 ръководители във водещи компании в Европейския съюз и Северна Америка. Открихме, че компаниите проявяват три основни тенденции на растеж; че подходът, комбиниращ две или повече от тях, стимулира растежа повече; че усъвършенстваната анализа е съставка на растежа и отличителността; и че този успех зависи от създаването на набор от укрепващи способности, които са подходящи за дадения подход. 

ТРИ ПРОФИЛА ЗА РАСТЕЖ. 

Целите на корпоративния растеж и поведението, проследено от нашето изследване, показват, че компаниите могат да имат три широки профила на растеж. 

Инвеститорите имат ясно разбиране за източниците на растеж от съществуващите продукти и услуги и извличат средства от различни области като например инициативи на нисък растеж или непродуктивни разходи, за да преразпределят капитала и да удвоят печалбите. 

Създателите създават стойност чрез разработката на нови продукти, услуги или бизнес модели. 

А изпълнителите растат, като постоянно оптимизират основните търговски способности в сферата на продажбите, ценообразуването и маркетинга. 

Полезно е да разбираме всеки отделен профил, защото лидерите имат тенденцията да се придържат към това, което е било в тяхна изгода в миналото и това често може да ги заслепи за нови възможности за растеж. Според нашия опит компаниите, които внимателно оценяват всеки профил на растеж и правят избор въз основа на стратегическото приспособяване, ще увеличат шансовете си за постигане на по-високи темпове на растеж на пазара. 

СИЛАТА НА ДИВЕРСИФИЦИРАНИЯ ПОДХОД. 

Докато приблизително 60 процента от анкетираните идентифицират един от подходите като техния основен източник на растеж, най-голямата група в нашата извадка – около 40% от анкетираните компании – са тези, които диверсифицират своето портфолио за органичен растеж. Непропорционален брой от компаниите, които имаха значителен растеж – с 4 процента по-голям от темповете на техния сектор през последните три години – бяха в тази група. 

Зад тези резултати определено има интуитивна логика. Компаниите, създаващи нови продукти или услуги, често се нуждаят от пренасочване на капитал, за да могат да правят своите залози, а същевременно наемането на една изключителна търговска сила или на най-добрият маркетингов екип може да ускори разнообразни нови продуктови или друг вид инициативи. Нашият анализ освен това показа, че компаниите, проявяващи силни тенденции за инвестиране или създаване, се възползват особено много от диверсифициран подход за промяна на траекторията на техния растеж (приложение 1). 

Приложение 1. 

органичен разтеж на компания - приложение 1

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА НАПРЕДНАЛИЯ АНАЛИЗ. 

Във всички видове растеж открихме значителен потенциал в задълбочената анализа. Както показва приложение 2, дори при днешните ниски нива на навлизане, възможностите за усъвършенстван анализ са силно свързани с най-високите нива на растеж, което предполага, че те ще бъдат критична платформа за следващото поколение на пърформанс. 

Приложение 2. 

органичен разтеж - компания - приложение 2

ЗНАЧИМОСТТА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ. 

Подобно на триатлет, който трябва да разработи различни мускули, за да се конкурира ефективно, постигането на диверсифицирана стратегия за растеж изисква изграждането на правилните укрепващи способности. Нашето изследване показа, че има големи залози за производители във всяка сфера: бързо пренасочване на ресурси, ефективен брандинг и ориентирана към растежа организационна култура. Имаше и други области, които (напълно предвидимо) изглеждаха много по-тясно свързани с отделните стратегии. Продажбите и ценообразуването бяха от ключово значение за бързо развиващите се представители, докато способността за  разработка на продукти и услуги диференцираше инвеститорите и създателите. 

Тези способности, комбинирани с разбирането на възможностите за активиране на растежа, са основни за изграждането на ДНК-то на растежа в дадена компания. И, както показва нашето проучване, целенасоченият подход в разнообразието от стратегии увеличава шансовете за успех. 

Категории: всички

Тагове:

Ако ти е било полезно, сподели.