ИСТОРИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА: ОТ ПЪТЯ НА КОПРИНАТА ДО СЪВРЕМЕННАТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

19-06-2020

В много отношения историята на търговията е история на света. Търговията и международните търговски дейности оформили – и били оформени от – географията, климата, политика, мир, война, моди, гастрономически вкусове, езици и много други фактори.

От Пътя на коприната, който свързва Китай и Далечния Изток и Европа, до появата на електронната търговия, актът на обмен на едно ценно нещо за друго е оказал невероятно влияние върху света – и обратното.

„Ние смятаме глобализацията за някакво уникално и модерно явление; но дори и преди 2000 години тя е била реалност, която доставяла възможности, създавала проблеми и подтиквала технологичния напредък.“
Петер Франкопан, Пътищата на коприната

В тази статия ще разгледаме елементите на търговията и начините, по които те еволюирали с хода на времето, както и някои от най-важните исторически събития, които оформили начина, по който купуваме и продаваме и до днес.

КАКВО Е ТЪРГОВИЯ?

Търговията е термин, който се отнася до всички дейности около обмена на стоки или услуги за нещо ценно като влаути или други стоки и услуги (като в бартерните общества), като включва процеса на преминаването на тези стоки през производителя до клиента и всички елементи между тях.

В своята книга за историята на търговията Клайв Дей я описва като „получаване на материалните неща, които обзавеждат [човека] със средства за оцеляване и култура.“

Това, което е започнало като изморителни пътешествия по суша или море с обемисти, но въпреки това ценни товари, сега е една добре смазана, но все пак предизвикателна и комплексна машина на външна търговия.

С развитието на комуникациите и транспорта през вековете се появил глобализиран свят с глобална търговия.

ШЕСТ ВИДА ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

С развитието на търговията се появяват различни видове търговия въз основа на типа купувач и типа купувач, участващи в транзакцията. Това са шестте основни бизнес модела, които трябва да познавате:

 1. БИЗНЕС-ПОТРЕБИТЕЛ (B2C)

B2C търговията се отнася до бизнес, продаващ продукт на краен потребител – например, ако купувате риза от универсален магазин или чифт нови слушали от магазин за електроника с цел да бъдат използвани за лична употреба без препродажба.

 1. БИЗНЕС-КЪМ-БИЗНЕС (B2B)

Когато бизнесът продава продукти на други бизнеси, това е B2B търговия. Може да бъдат готови стоки или суровини, продукти, които една компания използва, за да извършва своята дейност, например лаптопи за служители, или продукти, закупени на едро, които компанията възнамерява да препродаде на пазара на дребно.

 1. БИЗНЕС-КЪМ-АДМИНИСТРАЦИЯ (B2A)

Понякога наричана B2G (бизнес към правителството), тази търговия се практикува когато предприятията продават продукти или услуги на правителствени организации.

 1. ПОТРЕБИТЕЛ-КЪМ-АДМИНИСТРАЦИЯ (C2A)

Подобно на B2A, C2A търговията е тази, при която отделен потребител предоставя нещо на правителствена организация.

 1. ПОТРЕБИТЕЛ-КЪМ-ПОТРЕБИТЕЛ (C2C)

Търговията от типа C2C е характерна с индивидуални потребители, които търгуват помежду си по децентрализиран начин. През последните години тази форма на търговия се разпространява все повече с разпространението на т. нар. маркетплейси (например eBay), както и платформи за препродажба като Poshmark и The RealReal.

 1. ПОТРЕБИТЕЛ-КЪМ-БИЗНЕС (C2B)

C2B търговията се характеризира с наличието на индивидуален потребител, който създава добавена стойност за бизнеса. Работата на влиятелните личности (инфлуенсъри) може да попадне в тази категория търговия. Друг пример е потребителят, който участва във фокус групата на даден бизнес.

 1. ДИРЕКТНО-ДО-ПОТРЕБИТЕЛЯ (DTC)

DTC е бизнес модел, който се характеризира с това, че производителите продават продуктите си директно на крайния потребител, като в процеса липсват посредници, дистрибутори, търговци на едро и т.н. Тези производители директно взаимодействат с клиентите и научават повече за техните специфични желания и нужди.

ОСЕМТЕ КЛОНА НА ТЪРГОВИЯТА

По своето същество търговията представлява актът на обмен на стоки и услуги – но тази размяна наистина е само едно парче от пъзела. Начинът, по който стоките се транспортират от произход до крайна дестинация, къде се съхраняват, процесите за разпространение и дистрибуция, както и други, са много важни аспекти на търговията.

 1. ОБМЕН

Обменът се отнася до действителната размяна на блага и услуги за нещо стойностно и ценно. Днес това „нещо“ е обикновено валута, но в бартерните общества това би било друг ценен продукт или услуга.

 1. ТРАНСПОРТ

Често съществува голямо разстояние между предлагането на продукта и неговото търсене. От най-ранните дни на търговията търговците разбрали важността на преместването на продуктите от точка А до точка Б. Транспортът е процес на преместване на тези стоки – независимо дали става въпрос за суровини, които отиват при производител, или за готови продукти.

 1. СЪХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРАНЕ

Когато има разлика във времето между това кога даден продукт е произведен и кога той трябва да се продаде, той трябва да се съхранява в този междинен период. Тук играе роля складирането. В зависимост от продукта и количеството на инвентара може да има значително голямо изискване за съхранение.

 1. ДИСТРИБУЦИЯ/РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

При дистрибуцията започват да играят роля търговците на дребно (или самите марки, ако следват DTC модела). Традиционният процес на дистрибуция – който се развива по-бързо от всякога благодарение на напредъка на технолгиите – следва горе-долу тези рамки:

 • производителите продават на продавачи на едро;
 • търговците на едро продават на търговците на дребно;
 • търговците на дребно продават на потребителите.
 1. РЕКЛАМА

Рекламата и маркетингът са функциите, чрез които продавачите информират клиентите за своите продукти и ги убеждават да ги закупят.

 1. ЗАСТРАХОВКА

Застраховката облекчава влиянието на някои от рисковете, свързани с всеки един клон на търговията. Целият търговски процес е по същество рисков. Дори и днес, въпреки че транспртът е по-надежден от всякога, незабавната комуникация е почти винаги възможна ,а сигурността е приоритет, опасностите (като кражба или пожар) все още са често срещан проблем. Застраховката гарантира, че, например, загубата на продукт не означава, че ще падне целия бизнес.

 1. КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията е връзката между купувач и продавач. Това може да се отнася за всякакъв вид общуване: лице в лице в рамките на магазина, телефонни разговори, имейли и т.н. Днес съществуват повече методи за комуникация от всякога.

 1. БАНКИРАНЕ

Особено в ранните дни на даден бизнес, въпросът с финансирането може да бъде предизвикателство. Банкирането предоставя финансовата подкрепа, от която търговците се нуждаят, за да стартират – и поддържат – техния бизнес, както и да преодолеят разликата между времето на производство на нещо и времето, когато то бъде закупено.

ИСТОРИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА: ОТ ОБМЕНА НА МИДИЧКИ ДО ЗАКУПУВАНЕТО НА АЙФОНИ

В ранните векове на търговията пазарите функционирали като ново място за срещи. Мястото, където хората живели, вече детерминирало фамилните, религиозни и/или социални общности, но търговията  сближила хората (и благата) от почти всички краища на света.

Този достъп до срещи с нови култури, „продукти“ и идеи – всички осезаеми и нематериални резултати от търговския акт – се добавило към ползите от самата търговия и създало свой уникален офорт върху скалата на историята.

Влиянието на възхода на комерсиалната търговия може да бъде видяно навсякъде, независимо дали го осъзнавате или не.

Например, някои казват, че търговското развитие е „виновно“ за създаването на седемдневната седмица. Авторът Eviatar Zerubavel счита, че пазарната култура създава специфична нужда от цикъл със стандартизирана дължна, за да могат купувачите и продавачите да планират следващите си срещи.

Напредването на цивилизацията, търговията и валутата може да бъде наблюдавано още започвайки от търговията с добитък през 10 000г. пр. н. е. и чак до модерни времена – и тя се променя по-бързо от всякога.

 • 10 000 – 5 000г. ПРЕДИ ХРИСТА

Търговия с добитък. Едрият рогат добитък е бил една от първите стоки за обмен и е бил считан за изключително стойностен и ценен – можели да се размножават, а в крайна сметка можели да служат и като храна или за производството на дрехи. Латинската дума „pecunia”, която в превод означава „пари“, е свързана с думата „pecus”, което е латинската дума за добитък.

Използването на добитък като валута не е същото като бартер. Едрият рогат добитък е имал фиксирана стойност, докато бартерната система разчита на „двойното съвпадение на исканията“ – ако искаш нещо, трябва: а) да намериш някой друг, който има това нещо и б) да притежаваш нещо с еквивалентна стойност, която другият човек желае.

 • 1 200г. ПРЕДИ ХРИСТА

Търговия с черупки и скъпоценни материали. Черупката на каури – черупка на вид мекотело, откривано по това време в Тихия и Индийския океан – е важна за историята на валутата, защото, както пише Глин Дейвис, е била „актуална в далеч по-голяма степен и за по-дълго време отколкото всяка друга [форма на пари].“

Черупките от каури са били добра форма на валута, защото били трайни, лесни за транспортиране и трудни за възпроизвеждане или фалшифициране. Тяхното въздействие е дълготрайно: Дейвис пише още, че в Древен Китай пиктограмата на каури е „възприетият им писмен знак за пари.“

Скъпоценни метали като мед, бронз, злато и сребро също са били ползвани като валута по различно време и по различни начини из целия свят.

 • 1 000 – 500г. ПРЕДИ ХРИСТА

Валута. Смята се, че първите монети, наподобяващи формата на валута, която познаваме днес, са възникнали в Сардис, Древна Лидия (днешна Турция).

По това време Сардис е основен търговски център „за трафика на стоки и идеи между Месопотамия и гръцките йонийски селища“. Херодот пише за лидийците: „Те бяха първите хора, които познаваме, които котираха и използваха злато и сребро; и те са първите, които продават на дребно.“

Монетите им са направени от електрум – естествена сплав от злато и сребро – и щамповани с изображения на богове и императори като знак за автентичност.

 • 30г. ПРЕДИ ХРИСТА: ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА

Пътят на коприната всъщност не е път – не и според съвременните стандарти. Според автора Валери Хансен е бил „отсечка от изместващи се, немаркирани пътеки през огромни пространства на пустини и планини“ – свързващи Китай и Далечния Изток с Близкия Изток и Европа – който е транспортирал не само благата на търговци, но и изкуство, технология и идеи.

Петер Франкопан пише, че културите и хората, живеещи в тези области, са напреднали, защото „докато търгували и обменяли идеи, те се учили и взаимствали един от друг, стимулирайки по-нататъшния напредък във философията, науките, езика и религията.“

Пътят на коприната е използван за пръв път от династията Хан в Китай за официалното откриване на външната търговия между Европа и Далечния Изток. Но части от пътя вече били използвани за търговия от векове. 300 години преди отварянето на Пътя на коприната персите създават Кралския път, участък от 1500 мили, свързващ Суса (столицата на Персия) със Сардис.

Както подсказва името му, Пътят на коприната подкрепя доходоносната търговия с коприна от изток на запад, но по него пътуват и редица други стоки, включително хартия и барут – и двете били изобретения на династия Хан.

                Пристигането на хартията в Европа по Пътя на коприната оказва огромно влияние на целия континент, като установява писмото (писмеността) като ключова форма на комуникация.

 • 0г. ПАЗАРИ

Пазарите, често срещани в градовете и считани за транспортни центрове, са места, където хората редовно се събират, за да купуват и продават или търгуват с добитък, провизии или други стоки. В най-ранните си форми пазарите обикновено се намирали в центъра на града. Преди единадесети век няма много документация за развитието на пазарите, но има доказателства, че те съществуват от много преди това. Пазарът на Траян в Древен Рим е един пример. Вероятно построен около 100г. сл. Хр., комплексът включвал покрит пазар и различни малки „витрини“.

Има още доказателства, обаче, за бързото разпространение на пазарите и панаирите в цяла Европа между 1050-1330г. сл. Хр. „Книгата на Страшния Съд“ от 1086г. описва 50 различни пазара само в Англия, но много историци твърдят, че броят вероятно е по-голям.

А до 13-14 век „много търговски практики, включително стратегии за привличане на клиенти и показване на стоки, както и социални практики, свързани с пазаруването, са добре установени“.

 • 800г.: ХАРТИЕНА ВАЛУТА

Хартиената валута е за първи път използвана от китайците по време на династията Тан като вид запис на заповед (ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане), но отнема още цял век, за да може тя наистина да бъде възприета и да се превърне във вида валута, който познаваме днес.

Едва през 1100-те, по време на династията Сонг, се появяват правителствените хартиени пари.

Една от примамките на хартиената валута била, че е по-лесна за транспортиране в сравнение с тежките монети или черупки. Особено когато ставало дума за търговия на дълги разстояния, животът на търговците бил много по-опростен заради по-лекия товар.

 • 1400г.: ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПЕДИЦИИ

Началото на 15-ти век бележи зората на епохата на откриването – Великите географски открития – и агресивната кампания за проучване на европейците.

Под ръководството на португалския принц Хенри Навигатор Португалия се заема с мисията да проучи Африка и Атлантика. Малко след това португалският изследовател Вашку да Гама става първият европеец, който плава към Индия, свързвайки Изтока и Запада по море.

Стратегическата колонизация на островите в Атлантическия океан, както и точките по западните брегове на Африка и Индия, както и източното крайжрежие на Южна Америка, дава на Португалия по-голям контрол върху морските търговски пътища.

Но Испания нямала намерения да стои спокойно и да остави Португалия да завладява повече и повече. Когато Христофор Колумб стига до „Новия Свят“ през 1492г., това ускорява съперничеството между двете страни и отваря потоп от испански проучвания. В същото време испанската индустрия е в процес на рязко развитие и бързо забогатяване с благата, върнати от Америките, които поставят началото на златен век на изкуството и литературата в Испания.

„Тази вълна на европейско проучване е била една от движещите сили в изместването на глобалната власт от Изтока към Запада.“

 • 1600г.: ИЗТОЧНОИНДИЙСКАТА КОМПАНИЯ

Упадъкът на португалската власт и последвалото поражение от испанската армада поощрява английската търговия и води до развитието на британската Източноиндийска компания (EIC). Основана през 1600г. чрез харта на английската кралица Елизабет I за участие в търговията с подправки в Източна Индия, тя също търгува с памук, коприна, индиго, селитра (калиев нитрат) и чай и превоз на роби.

EIC не е печеливша в продължение на няколко десетилетия, но след като добива успех, постига световна доминация и държи монопол върху търговията с Индия. С нарастването на нейната сила се увеличава и силата на Англия.

 • 1600-1800-те. МОДЕРНАТА КОРПОРАЦИЯ

EIC е била първата институция, която днес смятаме за модерна корпоративна структура. Това е била първата официална акционерска корпорация – съставена от инвеститори, които получават дивиденти въз основа на печалбата на компанията и е създадена като корпорация с ограничена отговорност (LLC), която защитава тези инвеститори.

През 1776г. в Америка се появява ново развитие: Адам Смит публикува „Богатството на Народите“ (“The Wealth of Nations”), книга, която популяризира много от основополагащите идеи на класическата икономика. Около век по-късно съдилищата в Съединените щати признават корпорациите като „физическо лице“, давайки им по-големи права и освобождавайки ги от много правителствени регулации.

 • 1821г. ЗЛАТНО СТАНДАРТНИ МОНЕТИ

Под „златен стандарт“ се разбира парична система, при която стойността на валутата на дадена нация е пряко свързана със стойността на златото. Фиксираната цена на златото, в такъв случай, се използва за определяне на стойността на валутата. Англия официално приема златния стандарт през 1821г. и през следващите 80 години по-голямата част от развитите страни в крайна сметка също я последват в това решение.

Избухването на Първата световна война бележи началото на края на златния стандарт поради международна нестабилност. Англия спира да използва тази система през 1931г., а САЩ – през 1933г.

 • 1890-те. ЧЕКОВЕ И КРЕДИТИ

Има много примери за документи, подобни на чекове, още от римско време, но чековете и кредитите стават широко разпространени в днешния си облик в Съединените щати през 1890-те години. До 50-те години на миналия век американците пишели 28 милиона чека на ден.

 • 1946г. КРЕДИТНИ КАРТИ

Кредитните карти днес позволяват на картопритежателите да имат месечен баланс за сметката на допълнителна финансова такса. Първата поява на кредитни карти е в средата на 20-ти век от банкера Джон Бигинз, който въвежда картата Charg-It. Неговата банка се превръща в посредник, който възстановява финансите на търговците и получчава плащания от клиенти (това се нарича „система със затворен контур“).

През 1950-те години Diners’ Club пуска първата широко използвана карта, която е била предимно предназначена за пътувания и развлечения. American Express въвежда първата пластмасова карта през 1959г., заменяйки картон и целулоиди.

 • 1960-1990-те. ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ.

Ето точно тук започва историята на електронната търговия. Електронните обмени на данни дават възможност за цифрово (дигитално) прехвърляне на данни, което проправи пътя за бизнеса с електронна търговия, след като Интернет стана по-широко разпространен в началото на 90-те години. Първата сделка за електронна търговия е онлайн продажба на албум на Sting през 1994г.

 • 1995г.: AMAZON & EBAY

Amazon и eBay стартират сайтовете си в средата на деведесетте години и променят онлайн търговията завинаги. Това бяха едни от първите търговски обекти за хората, купуващи неща, които не са физически достъпни в определен географски район.

Например, традиционните физически магазини могат да съхраняват само около 200 000 вида продукти, докато Amazon може да предложи експоненциално повече.

Форматът за онлайн търг, създаден от eBay, беше един от първите пазари, стартирани с цел да улеснят продажбата между клиенти или между потребители (C2C).

 • 2000г. РАСТЕЖ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

До 1999г., преброяването е започнало да изисква данни за електронната търговия като част от общата икономическа картина. Повечето големи магазини бяха пуснали и онлайн магазини, а малките бизнеси започват да разработват и свои собствени. Еволюцията на онлайн плащанията, като пускането на PayPal през 1998г., спомаа за развитието на популярността на електронната търговия.

„Броят на хората, които пазаруват онлайн, е 13% през 2000г., като през 2001г. достига 21%.“

Тогава Amazon стартира първия си сайт за мобилна търговия (2001г.), а през 2005г. въвежда и услугата Amazon Prime.

 • По-късните години на десетилетието: ПО-ЛЕСНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ.

Много платформи за електронна търговия започваха да правят онлайн бизнес транзакциите по-лесни от всякога. За да се конкурират с пазара на Amazon, електронните търговци трябва да изградят запомнящо се преживяване, свързано с бранда им, за да се разграничат от останалите.

 • СЕГА. ПОВЕЧЕ ОПЦИИ ОТ ВСЯКОГА.

Днес потребителите могат да купуват почти всичко от почти където и да е – дори от другия край на света – ида го получат доставено до входната им врата само чрез една обикновена онлайн транзакция. Тези транзакции могат дори да се извършват чрез различни социални медии.

Популярността на пазаруването чрез мобилно устройство също расте бързо.

„През 2018г. приходите от търговия на дребно в САЩ достигнаха над 207 милиарда долара.“

БЪДЕЩЕТО НА ТЪРГОВИЯТА

Търговията в днешни времена се развива непрекъснато, възползвайки се от подобно бърз напредък в технологиите, които доставят поддръжката на новите начини за осъществяване на покупки и улесняват електронните търговци. Ето някои от тенденциите, които ръководят бъдещето на търговията:

 • КРИПТОВАЛУТИ И БЛОКЧЕЙН.

Криптовалутата е „вид цифрови пари, създадени от код“ или „криптиран низ от данни или хеш, кодирани за означаване на една единица валута“. Това е първата децентрализирана валута, която не се контролира от конкретна организация или правителство, а вместо това се следи от peer-to-peer Интернет протокол.

Блокчейн технологията предотвратява фалшифицирането и възможността изпращачите да обръщат плащанията. Услуги на трети страни като Coinbase помагат за създаванет и поддържането на биткойн портфейлите на потребителите. Много платформи за електронна търговия предлагат интеграции, които позволяват плащане с криптовалути.

 • ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ.

Днес пазарът е пълен с възможности за предоставяне на персонализирано обслужване на всеки един клиент, без значение от трудността на задоволяване на неговите нужди. В бъдеще тази персонализация ще продължава да се увеличава. 80% от купувачите казват, че предпочитат да пазаруват от търговци, които предлагат персонализирани онлайн изживявания.

 • АВТОМАТИЗАЦИЯ.

Стоките и услугите постепенно стават все по-автоматизирани. Това позволява на магазините за електронна търговия да автоматизират ротационни задачи и да прекарват повече време, посветено на high-level дейности, които помагат за развитието на техния бизнес.

 • ПО-БЪРЗО… ВСИЧКО.         

Amazon направи двудневната доставка стандартна. Подобряването на уеб технологиите направи пазаруването по-лесно от всякога, дори и от мобилно устройство, с по-бързо време за зареждане на страниците и достъпни възможности за заплащане. Скоростта вече не е просто предимство, а минимално изискване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Търговията е вкоренена в човешката история, но е преминала през много промени от началната си фаза на обмен с говеда преди повече от 10 000 години. От развитието на валутите, през появата на новите технологии за пазаруване и разплащане до днешния ден – пазаруването „на място“ се е превърнало в цифров, дигитален процес.

С увеличаването на дела на пазаруването чрез електронна търговия, търговците трябва да са запознати с новите и бързо променящи се технологии в областта на плащанията, персонализацията, автоматизацията и скоростта. Но също така би било поучително да се учим от еволюбията на търговията от нейното начало в продължение от 12 000 години – всички фактори, които са я сформирали и обратно, начина, по който е оформила света.

Категории: всички

Тагове:

Ако ти е било полезно, сподели.