Бизнес Развитие

Какво участва в Бизнес Развитието?

Развитието на бизнеса включва набор от стратегии и действия за разрастване на бизнес чрез смесица от продажби, маркетинг и дистрибуция. Докато маркетингът обикновено разчита на автоматизация, за да достигне до по-широка аудитория, а продажбите обикновено се възползват от подход „един към един“. Ролята на бизнес развитието е ролята на генериране на дистрибуция.

Какви умения са необходими за развитието на бизнеса?

Развитието на бизнеса изисква набор от умения, които тръгват от маркетинг, продажби, управление на акаунти, управление на проекти и дистрибуция. Бизнес предприемачът трябва да търси начини за разрастване на бизнес чрез партньорства, сделки и чрез генериране на дистрибуция. По този начин бизнес предприемачът трябва да гледа на продажбите от стратегическа гледна точка.

Маркетинг и Бизнес Развитие, едно и също ли са?

Докато бизнес разработчиците могат да се възползват от маркетингови дейности за разрастване на бизнес, като цяло, развитието на бизнеса разглежда предимно дистрибуция, партньорства, нови канали (или как да подобрят съществуващите канали) и как да подобри процесите на продажби. Следователно съществува критично разграничение между маркетинга и развитието на бизнеса, което трябва да се разбере.

Каква е разликата, между Продажби и Бизнес Развитие?

Продажбите и развитието на бизнеса са две различни дейности. Когато продажбите разглеждат критичните процеси за изграждане на клиентска база за даден продукт, развитието на бизнеса разглежда дистрибуцията на продукт на пазара. Затова разглежда канали, които могат да доведат до по-добро разпределение на продукта.

 • Поставяне на SMART цели и задачи.
 • Написване на реалистични, приложими бизнес планове и краткосрочни планове за действие.
 • Писане на предложения за спонсорство, технически и набиране на средства
 • Създаване на онлайн и офлайн маркетингови стратегии и планове за действие.
 • Създаване на мрежи и потенциални клиенти
 • Изграждане на дългосрочни отношения и създаване на печеливши ситуации
 • Решаване на проблеми, справяне с неочаквани проблеми
 • Изграждане на тръбопроводи за продажби и проследяване на потенциалните продажби
 • Изграждане на екипи и ръководство на екипа
 • Генериране на приходи и създаване на нови канали за приходи (търговия на едро и дребно)
 • Бизнес анализ и оценка на потребностите на клиента
 • Бизнес развитие
 • Разработка на продукти
 • Индустриално инженерство
 • Стратегическо планиране
 • Стратегически партньорства
 • Бизнес планиране
 • Управление и стратегия на социалните медии
 • Дигитална стратегия
 • Маркетинг
 • Управление на продажбите
 • Управление на проекти
 • Отборно ръководство
 • Mедии и масова комуникация